Rafa, Rafou, Rafoufou, Rafinou, Rafifi, Rafitou, Rafitoutoufoufou a remporté son 25ème Roland-Garros, ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Les commentateurs sportifs.